Main Store - Hong Kong

35 Western Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

(Opposite to Kau Yan Church)

Opening Hours

Monday to Friday: 8am to 6pm

Weekend/ Holiday: 9am to 7pm

Guangzhou - Beijing Lu

CityWay Shopping Center Northeast Door,

395 Zhongshan 4 Road, Yuexiu District, Guangzhou

Opening Hours

10am to 10pm (Inc. weekend and holiday)

Guangzhou - Tianhe Bei
"Coffee x Cocktail" Concept Cafe

Shop 7, 51-53 Qiaolin Street, Tianhebei Road,

Tianhe District, Guangzhou

Opening Hours

Monday-Thursday: 10am to 10pm 

Friday to Sunday, Inc. Public Holidays: 10am to Midnight 12am