Main Store - Hong Kong

35 Western Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

(Opposite to Kau Yan Church)

Opening Hours

Monday to Sunday & Public Holidays: 8am to 6pm

Hong Kong - Happy Valley
"Coffee x Cocktail" Concept Cafe

8 Cheong Ming Street, Happy Valley

Opening Hours

Monday: 8:30am to 6pm
Tuesday to Sunday & Public Holidays: 8:30am to 10pm

Guangzhou - Beijing Lu

CityWay Shopping Center Northeast Door,

395 Zhongshan 4 Road, Yuexiu District, Guangzhou

Opening Hours

Monday to Sunday & Public Holidays: 10am to 10pm

Guangzhou - Tianhe Bei
"Coffee x Cocktail" Concept Cafe

Shop 7, 51-53 Qiaolin Street, Tianhebei Road,

Tianhe District, Guangzhou

Opening Hours

Monday-Thursday: 10am to 10pm 

Friday to Sunday & Public Holidays: 10am to Midnight 12am